Обрачун судских такси

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани посетиоци,
Обавештавамо Вас да су почев од 01.09.2014 год. почели да се примењују Закон о јавном бележништву и Закон о промету непокретности тако да се за таксе за оверу уговора примењују одредбе Закона о допунама Закона о судским таксама. („Службени гласник РС“, бр. 93 од 1. септембра 2014)

Калкулатор је израђен на основу Закона о судским таксама.
За све нејасноће, предлоге и сугестије можете нам се обратити путем следеће eмаил адресе. vladimir.vidojevic@lb.os.sud.rs