Програм решавања старих предмета

Председник Основног суда у Лебану, судија Светомир Цветковић, након разматрања извештаја о раду овог суда за 2021.год и утврђивања броја нерешених старих предмета у свим судским одељењима на основу чл. 12 Судског пословника донео је Програм решавања старих предмета.

Програм решавања старих предмета за 2023 годину можете преузети овде pdf