Извештај о раду суда

ОПШТИ ПОДАЦИ

Основни суд у Лебану са седиштем у Лебану основан је за територију општина Лебане, Бојник и Медвеђа.

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима за Основни суд у Лебану утврђено је да судијску функцију у овом суду обавља 10 судија са председником суда.

Статистички извештаји Основног суда у Лебану, по свим уписницима, приказани су у следећим табелама:

 • Шестомесечни извештај за 2014. годину OS LB 6.2014
 • Извештај о раду суда за 2014. годину: OSLB-12-2014
 • Шестомесечни извештај за 2015. годину: T1.06.2015
 • Извештај о раду суда за 2015. годину: OSLB-12-2015
 • Шестомесечни извештај за 2016. годину: OSLB-06-2016
 • Извештај о раду суда за 2016. годину: OSLB-12-2016
 • Шестомесечни извештај за 2017. годину: OSLB-6-2017
 • Извештај о раду суда за 2017. годину: OSLB-12-2017
 • Шестомесечни извештај за 2018. годину: OSLB-6-2018
 • Извештај о раду суда за 2018. годину: OSLB-12-2018
 • Шестомесечни извештај за 2019. годину: OSLB-6-2019
 • Извештај о раду суда за 2019. годину: OSLB-12-2019
 • Шестомесечни извештај за 2020. годину: OSLB-6-2020
 • Извештај о раду суда за 2020. годину: OSLB-12-2020
 • Шестомесечни извештај за 2021. годину: OSLB-6-2021
 • Извештај о раду суда за 2021. годину: OSLB-12-2021
 • Шестомесечни извештај за 2022. годину: OSLB-6-2022
 • Извештај о раду суда за 2022. годину: OSLB-12-2022
 • Шестомесечни извештај за 2023. годину: OSLB-6-2023
 • Извештај о раду суда за 2023. годину: OSLB-12-2023