Радно време

Радно време Основног суда у Лебану је радним даном  од 07.30 до 15.30 часова.

Субота и недеља су нерадни дани.

У оквиру дневног распореда радног времена пауза за доручак је у периоду од 08:30 до 09:00 часова.

Шалтер за пријем и оверу са странкама раде у току прописаног радног времена од 07,30 до 15,30 часова.

Писарница Основног суда у Лебану ради са странкама радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Разгледање списа предмета врши се радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Поједине процесне радње у поступку које се сматрају хитним, а не трпе одлагање спровешће се без обзира на прописано радно време као и што ће се започети претрес и рочишта чије би одлагање изазвало непотребне трошкове или одуговлачење поступка завршити након радног времена.