Портпарол суда

Портпарол Основног суда у Лебану је:

НенадСтевановић,

Судијски помоћник – Виши судијски сарадник
телефон: 016/843531 локал 139
емаил: nenad.stevanovic@lb.os.sud.rs

Лице одређено за заштиту података о личности.