Седиште суда

Седиште Основног суда у Лебану налази се у судској згради у Лебану

SudLebane1

Адреса: Цара Душана бр. 118, 16230 Лебане
Председник суда: Светомир Цветковић
Телефон: 016/843-531
Факс: 016/843-540
Е-мail: uprava@lb.os.sud.rs
Радно време суда: од 7:30 до 15:30, пауза од 8.30 до 9.00
Време пријема странака:
Председник: Средом од 12-15
Пријемна писарница и овере: од 7,30 – 15,30
Писарница: од 9,30 -13,30

Рачуни Основног суда у Лебану:

  • Таксе:      840-30646845-73
  • Депозит:   840-442802-40
  • Kазне и трошкови у кривичном поступку:       840-30647845-80