Извршна писарница

Писарница Основног суда у Лебану ради са странкама радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Разгледање списа врши се радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Шеф писарнице је Владимир Видојевић, телефон: 016/843-531 – локал 130.

Контакт: Уписничар извршне писарнице на телефон: 016/843-531 – локал 101.

Странка у извршној писарници може да оствари следећа права:

  • да сазна број предмета
  • име судије коме је предмет додељен
  • име судског извршитеља који спроводи извршење у том предмету
  • да ли се предмет налази у календару, или код судије
  • извршити увид у предмет
  • молбом затражити препис или фотокопију писмена који се налази у списима
  • добити потврду правноснажности и извршности сваке судске одлуке

Судски извршитељи налазе се у канцеларији број 6., телефон 016/843-531 – локал 106.