Годишњи распоред послова

grb-srbije

Република Србија
ОСНОВНИ СУД У ЛЕБАНУ
Л е б а н е

  • Годишњи распоред послова за 2019. годину можете преузети  овде
  • Годишњи распоред послова за 2020. годину можете преузети  овде
  • Решење о измени и допуни Годишњег распореда послова за 2020. годину можете преузети  овде
  • Решење о измени и допуни Годишњег распореда послова за 2020. годину од 9.10.2020. год. можете преузети  овде
  • Годишњи распоред послова за 2021. годину можете преузети овде
  • Годишњи распоред послова за 2022. годину можете преузети овде
  • Решење о измени и допуни Годишњег распореда послова за 2022. годину од 18.08.2022. год. можете преузети  овде
  • Годишњи распоред послова за 2023. годину можете преузети овде
  • Годишњи распоред послова за 2024. годину можете преузети овде