Јавне набавке

 У складу са чл. 57. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“ број 124/2012, Основни суд у Лебану омогућио је заинтересованим лицима да преко интернет презентације суда прате поступке јавних набавки који се спроводе пред овим судом.

Тренутно нема огласа