Динара
НЕ ДА


+ Додај задужења/исплате
Поштовани посетиоци, Основни суд у Лебану омогућио Вам је да бесплатно извршите обрачун законске затезне камате коришћењем online апликације „Калкулатор законске затезне камате“.

Калкулатор законске затезне камате је израђен у складу са важећим прописима Републике Србије који регулишу обрачун законске затезне камате. Овај пројекат је израђен искључиво у некомерцијалне сврхе и подаци и обрачун који добијате коришћењем истог информативног су карактера а Основни суд у Лебану се унапред ограђује од могуће грешке у обрачуну kao и одговорности за коришћење података добијених у апликацији.

Калкулатор је намењен за обрачун законске затезне камате на потраживања у домаћој валути, обрачун се може вршити почев од 01.01.1995 године па на даље, сва три метода обрачуна су укључена као и могућност уноса више различитих задужења и исплата у оквиру једног обрачуна.

Корисно

За све нејасноће, предлоге будите слободни да нас контактирате преко следеће емаил адресе:  vladimir.vidojevic@lb.os.sud.rs.