Еура(€)
НЕ ДА


+ Додај задужења/исплате
Online апликација Евро – Калкулатор намењена је за обрачун затезне камате на потраживањима која су изражена у еврима (€) са могућношћу уноса више различитих задужења и исплата у оквиру једног обрачуна.

За период од 01.01.2002.године, тј. од преласка на евро, до 25.12.2012. године примењује се стопа основне (референтне) каматне стопе Европске централне банке (ЕЦБ) a oд 25.12.2012. године каматна стопа регулисана је Законом о затезној камати чл. 4 ст. 2

Овај пројекат је израђен искључиво у некомерцијалне сврхе и подаци и обрачун који добијате коришћењем истог информативног су карактера а Основни суд у Лебану се унапред ограђује од могуће грешке у обрачуну kao и одговорности за коришћење података добијених у апликацији.

Корисно

За све нејасноће, предлоге будите слободни да нас контактирате преко следеће емаил адресе: vladimir.vidojevic@lb.os.sud.rs.