Продаја непокретности

Закључак о предаји

Ив.25/17

Датум објаве: 27.12.2018

Суд је донео закључак којим се извршном повериоцу предају непокретности извршног дужника Сарић Мирка из Сремске Каменице. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Закључак о досуђењу непокретности

Ив.25/2017

Датум објаве: 27.12.2018

Суд је донео закључак којим се извршном повериоцу досуђују непокретности извршног дужника Сарић Мирка из Сремске Каменице. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf