Портпарол суда

Портпарол Основног суда у Лебану је:
НенадСтевановић, Судијски помоћник
телефон: 016/843531 локал 139
емаил: nenad.stevanovic@lb.os.sud.rs