Извештај о раду суда

ОПШТИ ПОДАЦИ

Основни суд у Лебану са седиштем у Лебану основан је за територију општина Лебане, Бојник и Медвеђа.

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима за Основни суд у Лебану утврђено је да судијску функцију у овом суду обавља 9 судија са председником суда.

Статистички извештај Основног суда у Лебану, по свим предметима, приказан је у следећим табелама:

  • Шестомесечни извештај за 2014. годину OS LB 6.2014
  • Извештај о раду суда за 2014. годину: OSLB-12-2014
  • Шестомесечни извештај за 2015. годину: T1.06.2015
  • Извештај о раду суда за 2015. годину: OSLB-12-2015
  • Шестомесечни извештај за 2016. годину: OSLB-06-2016
  • Извештај о раду суда за 2016. годину: OSLB-12-2016
  • Шестомесечни извештај за 2017. годину: OSLB-6-2017
  • Извештај о раду суда за 2017. годину: OSLB-12-2017
  • Шестомесечни извештај за 2018. годину: OSLB-6-2018
  • Извештај о раду суда за 2018. годину: OSLB-12-2018