Извештај о раду суда

ОПШТИ ПОДАЦИ

Основни суд у Лебану са седиштем у Лебану основан је за територију општина Лебане, Бојник и Медвеђа.

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима за Основни суд у Лебану утврђено је да судијску функцију у овом суду обавља 9 судија са председником суда.

Статистички извештај Основног суда у Лебану, по свим предметима, приказан је у следећим табелама: